Κατεύθυνση Γ


Έχει την θεωρία των Μαθηματικών της Γ Λυκείου κατεύθυνσης! Μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως επανάληψη στην θεωρία , αλλά και στο διαγώνισμα και ως.....





Κατεύθυνση Γ - screenshotΚατεύθυνση Γ - screenshotΚατεύθυνση Γ - screenshot



https://play.google.com/store/apps/details?id=amanpiakg.eleosdld.kateuthunshg




0 σχόλια:

Επιλέξτε προφίλ για να σχολιάσετε