Ύμνοι της Ορθοδοξίας

Η εφαρμογή αυτή περιέχει τους περισσότερους ύμνους της Ορθοδοξίας μας.
Οι Ύμνοι της Ορθοδοξίας περιέχουν προσευχές, τροπάρια, απολυτίκια, εγκώμια κλπ.
Σκοπός της εφαρμογής είναι να προσφέρει σε όλους τους Χριστιανούς γρήγορη και

εύκολη πρόσβαση στους ύμνους της Oρθοδοξης Eκκλησίας. Εως τώρα η εφαρμογή
περιέχει τους πιο γνωστούς ύμνους της Εκκλησίας μας αλλά σκοπός μας είναι σε
μελλοντικές ενημερώσεις να προστεθούν και άλλοι ύμνοι ώστε να φτάσουμε σε σημείο
να έχουμε το μεγαλύτερο ποσοστό των ύμνων. Περιμένουμε τα σχόλια σας και τις
προτάσεις σας για να γίνει η εφαρμογή όσο το δυνατόν πιο ολοκληρωμένη γίνεται.
Ύμνοι της Ορθοδοξίας - screenshotΎμνοι της Ορθοδοξίας - screenshotΎμνοι της Ορθοδοξίας - screenshot


https://play.google.com/store/apps/details?id=com.hollyDev.ymnoi