Ιστορία του Σχίσματος της Ελληνικής Εκκλησίας


Ιστορία του Σχίσματος της Λατινικής Εκκλησίας από της Ορθοδόξου Ελληνικής σε "σαρωμένο" αρχείο γραμμένο στην καθαρεύουσα