Ιστορία του Σχίσματος της Ελληνικής Εκκλησίας

Ιστορία του Σχίσματος της Λατινικής Εκκλησίας από της Ορθοδόξου Ελληνικής σε "σαρωμένο" αρχείο γραμμένο στην καθαρεύουσα