Ακολουθίες της Ορθόδοξης Εκκλησίας

Το βιβλίο (εφαρμογή) περιέχει κάποιες από τις Ακολουθίες της Ορθόδοξης Εκκλησίας. Για κάποια κείμενα συμπεριλαμβάνονται επιπλέον και η νεο-Ελληνική μετάφραση καθώς και η Αγγλική μετάφραση.
Περιεχόμενα:
- Θεία Λειτουργία του Αγίου Ιωάννου του Χρυσοστόμου (Πρωτότυπο, Νεο-Ελληνική Μετάφραση, Αγγλική Μετάφραση).
- Θεία Λειτουργία Μ. Βασιλείου
- Θεία Λειτουργία των Προηγιασμένων
- Ακολουθίες Μεγάλης Εβδομάδος

- Ακολουθία Χαιρετισμών
- Ακάθιστος Ύμνος
- Μικρός Παρακλητικός Κανών
- Μέγας Παρακλητικός Κανών
- Απόδειπνον Μικρόν
- Απόδειπνον Μέγα
- Όρθρος Κυριακών και Εορτών
- Ενάτη Ώρα
- Εσπερινός
- Ακολουθία του Ευχελαίου
- Ακολουθία του Αγιασμού
- Ακολουθία του Βαπτίσματος
- Ακολουθία του Γάμου
- Ακολουθία Νεκρώσιμος
- Νεκρώσιμον Τρισάγιον

Greek Services - screenshot thumbnailGreek Services - screenshot thumbnailGreek Services - screenshot thumbnailGreek Services - screenshot thumbnailGreek Services - screenshot thumbnail 


-->