Οι Ψαλμοί του Δαυίδ

Οι Ψαλμοί του Δαυίδ, Ελληνική μετάφραση των Ο'. Περιλαμβάνει τους 151 ψαλμούς.
Επιτρέπει εγκατάσταση στη κάρτα μνήμης. Διαθέτει αναζήτηση. Διαθέτει λίστα "Αγαπημένων" (με παρατεταμένη πίεση στη λίστα των Ψαλμών).


Psalms - screenshot thumbnailPsalms - screenshot thumbnail 


-->