Ελληνική γραφή Braille

Παρουσίαση της ελληνικής γραφής Braille. Στόχος είναι να γίνει ένα εύχρηστο βοήθημα για την εκμάθησή της και ένας οδηγός για μετέπειτα. Περιέχει 3 ομάδες αντιστοιχιών με τα βασικά σύμβολα καθημερινής χρήσης, το πολυτονικό σύστημα, μαθηματικές πράξεις κατά Μενεΐδη, κατά Nemeth, διάφορα σύμβολα, όπως επίσης και το αγγλικό αλφάβητο.


Ελληνική γραφή Braille. - screenshot thumbnailΕλληνική γραφή Braille. - screenshot thumbnail 


-->