Λεξάριθμος - Lexarithmos

Κατά την εποχή του Πυθαγόρα, αλλά και προγενέστερα από αυτόν, οι Έλληνες χρησιμοποιούσαν τα σύμβολα των γραμμάτων για να συμβολίζουν τους αριθμούς. Σύμφωνα με το προηγούμενο σύστημα αριθμήσεως, κάθε λέξη έχει ένα και μόνο ένα άθροισμα, το οποίον ονομάζεται λεξάριθμος. Η λέξη ΛΕΞΑΡΙΘΜΟΣ είναι σύνθετη και παράγεται από τις λέξεις ΛΕΞΙΣ και ΑΡΙΘΜΟΣ, είναι δηλαδή ο αριθμός της κάθε Ελληνικής λέξεως, σύμφωνα με το Ελληνικό σύστημα αριθμήσεως.Όταν δύο λέξεις ή προτάσεις έχουν τον ίδιο λεξάριθμο, τότε θεωρούμε ότι έχουμε λεξαριθμική ισοψηφία ή ταυτότητα μεταξύ αυτών.

Η εφαρμογή υπολογίζει το λεξάριθμο μιας λέξης ή μιας φράσης, και εμφανίζει λέξεις που έχουν τον ίδιο λεξάριθμο από μια βάση δεδομένων που περιέχει 76833 λέξεις.

Λεξάριθμος - Lexarithmos - screenshot thumbnailΛεξάριθμος - Lexarithmos - screenshot thumbnail 


-->