Γεώργιος Καραϊσκάκης

Η βιογραφία του Γεωργίου Καραϊσκάκη εκδόθηκε για πρώτη φορά το 1834. Ο συγγραφέας, Δημήτρης Αινιάν, συμμετείχε στις δύο τελευταίες εκστρατείες του Στρατηγού και υπηρέτησε υπό τις διαταγές του ως έμπιστος γραμματέας και συμμαχητής. Η παρούσα έκδοση (1903) – συμπληρωμένη από τον Ι. Βλαχογιάννη – είναι η δεύτερη.


Γεώργιος Καραϊσκάκης - screenshotΓεώργιος Καραϊσκάκης - screenshothttps://play.google.com/store/apps/details?id=com.heronapps.karaiskakis.AOUNVDFRPTUAHHSTQ