Κώδικας Οδικής Κυκλοφορίας

Κώδικας Οδικής Κυκλοφορίας-ΚΟΚ. Ελληνική Νομοθεσία.
Κωδικοποίηση σε ενιαίο κείμενο με ενημερωμένες και
ενσωματωμένες τις τροποποιήσεις των διατάξεων των :Ν.2898/2001 , Ν.2963/2001, Ν.3082/2002, Ν.3212/2003 , Ν.3153/2003 , Ν.3399/2005 , Ν. 3542/2007 , Ν.3710/2008, Ν.3897/2010,N.3904/2010,N.3920/2011, Ν.4055/2012, Ν.4058/2012, Ν.4070/2012, Ν.4071/2012.


Σύστημα Ελέγχου Συμπεριφοράς Οδηγού Σ.Ε.Σ.Ο.
(πηγή www.policenet.gr)
Προειδοποίηση και αποποίηση ευθυνών:
Ο δημιουργός της εφαρμογής δεν αναλαμβάνει σε καμία περίπτωση την ευθύνη για την πληρότητα και την ακρίβεια των άρθρων που αναφέρονται και για την ενσωμάτωση των εκάστοτε αλλαγών της νομοθεσίας.Είναι πιθανόν τα νομικά άρθρα που περιέχονται στη εφαρμογή να μην είναι πλήρη, να περιέχουν ανακρίβειες ή οι περιεχόμενες πληροφορίες να μην ισχύουν πλέον.
Κώδικας Οδικής Κυκλοφορίας - screenshotΚώδικας Οδικής Κυκλοφορίας - screenshotΚώδικας Οδικής Κυκλοφορίας - screenshothttps://play.google.com/store/apps/details?id=appinventor.ai_stavrovski63.KOK