Κώδικας Ποινικής Δικονομίας

Ενημερωμένος Κώδικας Ποινικής Δικονομίας με τελευταία τροποποίηση 11/04/2013.
Έχουν ενσωματωθεί οι τροποποιητικές διατάξεις των:
N.1738/1987, Ν.1805/1988, N.1756/1988, N.1897/1990, Ν.1941/1991, Ν. 1968/1991, N.2145/1993,
Ν.2172/1993, Ν.2298/1995, Ν.2408/1996, Ν.2915/2001, Ν. 2928/2001, Ν.3060/2002, Ν.3090/2002,

Ν. 3160/2003, Ν.3189/2003, Ν. 3251/2004, Ν.3346/2005, Ν.3472/2006, N.3325/2007, N.3625/2007,
Ν.3659/2008, N.3674/2008, N.3727/2008, Ν.3772/2009 , Ν.3783/2009 , Ν.3811/2009, N.3849/2010,
Ν.3860/2010, N.3875/2010, Ν.3904/2010, Ν.4055/2012, Ν.4055/2012, Ν.4058/2012, Ν.4139/2013.
Απαραίτητο εργαλείο για δικηγόρους,ανακριτικούς υπαλλήλους..κτλ.
Προειδοποίηση και αποποίηση ευθυνών:
Ο δημιουργός της εφαρμογής δεν αναλαμβάνει σε καμία περίπτωση την ευθύνη για την πληρότητα και την ακρίβεια των άρθρων που αναφέρονται και για την ενσωμάτωση των εκάστοτε αλλαγών της νομοθεσίας.Είναι πιθανόν τα νομικά άρθρα που περιέχονται στη εφαρμογή να μην είναι πλήρη, να περιέχουν ανακρίβειες ή οι περιεχόμενες πληροφορίες να μην ισχύουν πλέον

Κώδικας Ποινικής Δικονομίας - screenshotΚώδικας Ποινικής Δικονομίας - screenshotΚώδικας Ποινικής Δικονομίας - screenshotΚώδικας Ποινικής Δικονομίας - screenshothttps://play.google.com/store/apps/details?id=appinventor.ai_stavrovski63.KwdikasPoinikisDikonomias