Βίοι Παράλληλοι

Στην αστική Αθήνα του 19ου αιώνα, κυρίαρχο ρόλο στα ελληνικά γράμματα διαδραματίζει το μοναδικό ανώτατο εκπαιδευτικό ίδρυμα ολόκληρης της χώρας, το Πανεπιστήμιο. Τα στελέχη του αναπόφευκτα πρωταγωνιστούν σε τομείς του βίου όπως η ιστορία, η αθηναιογραφία, η δημοσιογραφία αλλά και η πολιτική. Μέσα σε αυτή την ατμόσφαιρα, ο πρώτος πτυχιούχος και διδάκτωρ της Ιατρικής Σχολής του Πανεπιστημίου Αθηνών, Αναστάσιος Γούδας, γνωστός και ως αντιοθωνικός δημοσιογράφος, αποφασίζει να συγγράψει το έργο Βίοι Παράλληλοι.
Στις σελίδες του έργου που ολοκληρώθηκε σε οκτώ τόμους, περιλαμβάνονται βιογραφίες αγωνιστών της Επανάστασης του 1821 ενώ την έκδοση του έργου αναλαμβάνει να χρηματοδοτήσει ο εθνικός ευεργέτης Κωνσταντίνος Ζάππας.
Σκοπός του συγγραφέα δίχως άλλο, η ωφέλεια του έθνους μέσα από την εξιστόρηση του βίου λαμπρών ανδρών που πρωταγωνίστησαν και διέπρεψαν στην αναγέννηση της Ελλάδας. Στον έβδομο τόμο των
Βίων, στην αναφορά στους πολιτικούς άνδρες, ξεχωρίζουν οι βιογραφίες του
κυβερνήτη Ιωάννη Καποδίστρια και του Λυκούργου Λογοθέτη, του ηρωϊκού
αρχιστράτηγου της Σάμου.
https://play.google.com/store/books/details?id=xwW3AgAAQBAJ