Σταμάτημα

Το Σταμάτημα γράφτηκε το 1917 στο Αιάκειο της Κορσικής. Εκεί δηλαδή, όπου οι Γάλλοι εξόρισαν τον αντιβενιζελικό Ίωνα Δραγούμη, αφού προηγούμενα κατέλαβαν την Αθήνα, νωρίτερα μέσα στον ίδιο χρόνο. Αιχμάλωτος ξένων επιδρομέων αλλά και συμπατριωτών αντιπάλων, ο Ίωνας αναγκάζεται να εγκαταλείψει την ενεργό πολιτική δράση. Μα μέσα στο πλαίσιο αυτής της ακούσιας πολιτικής αδράνειας, των δύο χρόνων και πλέον, ο πολιτικός άνδρας παραδίδει τη σκυτάλη στο λογοτέχνη, με λογοτεχνικό καρπό το Σταμάτημα. Ουδέν κακόν αμιγές καλού… Και ο τίτλος;
Μήπως πρόκειται για ένα πολιτικό πεζογράφημα; Με βεβαιότητα, όχι. Το λογοτεχνικό αυτό έργο πραγματεύεται τις σχέσεις ενός νέου άνδρα με το οικογενειακό και φιλικό
περιβάλλον, αναφέρεται στη θύελλα που ξεσπά στην ψυχή του, όταν κυριευμένος από έρωτα διεκδικεί το ενδιαφέρον μίας παντρεμένης γυναίκας… Το πάθος, η αδιαφορία, η ζήλια, η απογοήτευση του πρωταγωνιστή, δεν μπορούν παρά να φέρουν στο μυαλό
του αναγνώστη, τους δύο θυελλώδεις έρωτες που έζησε ο Ίωνας με την Πηνελόπη Δέλτα αλλά και τη Μαρίκα Κοτοπούλη…
https://play.google.com/store/books/details/%CE%8A%CF%89%CE%BD_%CE%94%CF%81%CE%B1%CE%B3%CE%BF%CF%8D%CE%BC%CE%B7%CF%82_%CE%A3%CF%84%CE%B1%CE%BC%CE%AC%CF%84%CE%B7%CE%BC%CE%B1?id=8n2IAgAAQBAJ