Ιστορία του Αττίλα και των διαδόχων αυτού

Το 1856 εκδίδεται η Ιστορία του Αττίλα και των διαδόχων Αυτού από τον ιστορικό Amedee Thierry, ενώ το ελληνικό αναγνωστικό κοινό γνωρίζει το έργο αυτό μέσω της μετάφρασης του Σ. Βουτυρά, του επιφανή δημοσιογράφου, του συγγραφέα ιστορικών μελετών και αξιόλογου μεταφραστή της γαλλικής λογοτεχνίας. Στις σελίδες του έργου διαπιστώνει κανείς τη βαθιά και ουσιαστική γνώση του Γάλλου

ιστορικού για την ιστορία της ανατολικής Ευρώπης και συγκεκριμένα για το ουγγρικό φύλο. Το μεγαλειώδες αυτό ιστορικό έργο καταδεικνύει την επιρροή που άσκησαν οι νομάδες στην ευρωπαϊκή ιστορία, κάνοντας λόγο όχι μόνο για τους Ούννους αλλά και για τους Αβάρους καθώς και τους λοιπούς πληθυσμούς των δυτικών στεπών. Ο πυρήνας του έργου βρίσκεται μεταξύ φυσιολογίας και ιστορίας. Το κουτί της Πανδώρας ανοίγει αποκαλύπτοντας φυσικά, εξωτερικά χαρακτηριστικά γνωρίσματα ως απόδειξη ιστορικής δράσης φυλών και εθνοτήτων.https://play.google.com/store/books/details?id=oW2YAgAAQBAJ