Αδαμάντιος Κοραής

Έργα του Αδαμάντιου Κοραή
- Άσμα πολεμιστήριον (1800)
- Σάλπισμα πολεμιστήριον (1801)
Ο Αδαμάντιος Κοραής (27 Απριλίου 1748, Σμύρνη – 6 Απριλίου 1833 Παρίσι, Γαλλία), ήταν Έλληνας φιλόλογος με βαθιά γνώση του ελληνικού πολιτισμού.
Ο Κοραής είναι ένας από τους σημαντικότερους εκπροσώπους του νεοελληνικού διαφωτισμού και μνημονεύεται κυρίως για τις γλωσσικές του απόψεις και την υποστήριξη της καθαρεύουσας

Αδαμάντιος Κοραής (Έργα) - screenshotΑδαμάντιος Κοραής (Έργα) - screenshotΑδαμάντιος Κοραής (Έργα) - screenshothttps://play.google.com/store/apps/details?id=com.automon.apanta.korahs.adamantios