Ανδρέας Κάλβος (Έργα)

Περιέχει τα εξής έργα του Ανδρέα Κάλβου:

Η Λύρα (11):
- Πρόλογος
- Ο φιλόπατρις
- Εις Δόξαν
- Εις Θάνατον
- Εις τον Ιερόν Λόχον

- Εις Μούσας
- Εις Χίον
- Εις Πάργαν
- Εις Αγαρηνούς
- Εις Ελευθερίαν
- Ο Ωκεανός

Λυρικά (10):
- Η Βρεττανική Μούσα
- Εις Ψαρά
- Τα Ηφαίστεια
- Εις Σάμον
- Εις Σούλι
- Αι Ευχαί
- Το Φάσμα
- Εις την Νίκην
- Εις τον Προδότην
- Ο Βωμός της Πατρίδος

Ο Ανδρέας Κάλβος (1792-1869) -του οποίου παραδόξως δεν υπάρχει γνωστό σωζόμενο πορτραίτο- αποτελεί έναν από τους σπουδαιότερους Έλληνες ποιητές. Η νεοκλασικιστική του παιδεία και η ρομαντική του ψυχοσύνθεση συμπλέκουν στην ποίηση του το δραματικό με το ειδυλλιακό, το παγανιστικό με το χριστιανικό, τα αρχαιοελληνικά πρότυπα με την σύγχρονη επαναστατική επικαιρότητα, τον πουριτανισμό με τον λανθάνοντα ερωτισμό, την αυστηρότητα, τη μελαγχολία, την κλασικιστική φόρμα με το ρομαντικό περιεχόμενο, σύζευξη που είναι ορατή ακόμη και στη γλώσσα (αρχαΐζουσα με βάση δημοτική) και στη μετρική (αρχαϊκή στροφή και μέτρο που συχνά δημιουργεί, σε δεύτερο επίπεδο, δεκαπεντασύλλαβους)....

Ανδρέας Κάλβος (Έργα) - screenshot Ανδρέας Κάλβος (Έργα) - screenshotΑνδρέας Κάλβος (Έργα) - screenshotΑνδρέας Κάλβος (Έργα) - screenshothttps://play.google.com/store/apps/details?id=com.automon.apanta.kalbos.andreas