Κανόνας Πάσχα

Περιέχει τον κανόνα του Πάσχα σε κείμενο και ήχο.
Σε αρχαία Ελληνικά, Νεοελληνική και Αγγλική απόδοση.

Κανόνας Πάσχα - screenshotΚανόνας Πάσχα - screenshotΚανόνας Πάσχα - screenshotΚανόνας Πάσχα - screenshot

https://play.google.com/store/apps/details?id=appinventor.ai_k_skamagas.PaschalCanon