Ιστορία της Μουσικής

Ο διευθυντής της Βιβλιοθήκης Γρηγορίου Μαρασλή, Έλληνας φιλόλογος, μεταφραστής και μουσικός, Αναστάσιος Ν. Μάλτος, εκδίδει το 1908, σε μετάφραση στα ελληνικά, το έργο του Γερμανού θεολόγου και μουσικού φιλοσόφου, H.A. Kostlin, Ιστορία της Μουσικής.
Το έργο, με τον πρωτότυπο τίτλο Geschichte der Musik im Umriss, ανήκει στους σπάνιους τίτλους της Βιβλιοθήκης Μαρασλή και καλύπτει χρονολογικά την ιστορία της μουσικής από την αρχαιότητα μέχρι και το τέλος του 19ου αιώνα. Περιλαμβάνει
μεταξύ άλλων, μουσική των αρχαίων χρόνων, μουσική των λαών της Ανατολής αλλά και των Ελλήνων, εκκλησιαστικό μέλος, ιπποτικά άσματα, πολύφωνο άσμα, σημειογραφία και μουσική γραμματική ενώ γίνεται διεξοδική αναφορά σε Γερμανούς μουσουργούς. Χαρακτηριστική είναι η χρήση καθαρεύουσας αλλά και εξελληνισμένων ονομάτων γνωστών συνθετών, όπως για παράδειγμα Μποκερίνης, Χερουμπίνης.


https://play.google.com/store/books/details?id=gno8AwAAQBAJ