Η στιγμή της στροφής για την ελληνική οικονομία

Πώς μια τόσο πλούσια σε πόρους χώρα μπορεί να βυθίζεται στην αναξιοπιστία και την ανυποληψία; - Πώς τα οικονομικά μας πλεονεκτήματα μπορεί να είναι ελαττωματικά; - Πώς η ατυπία μπορεί να αποτελεί προϋπόθεση της ανταγωνιστικότητας; - Πώς λέγεται όταν ζεις με τα λεφτά των άλλων; Προσοδοθηρία; Διαφθορά; - Γιατί το εθνικό μας σπορ είναι η προσοδοθηρία;
Ποια τα μυστικά του πιο χρυσοφόρου επαγγέλματος στην Ελλάδα και πώς σχετίζεται με την κλεπτοκρατία, την παρεοκρατία, τον νεποτισμό και τον παρασιτισμό; - Γιατί στην Ελλάδα performance doesn't matter; - Γιατί συμφέρει να συμμετέχεις στη διαφθορά; - Πώς το ταλέντο των Ελλήνων διοχετεύεται στη διαφθορά; - Ζούνε οι Vikings στην Ελλάδα; Είναι πράγματι η Ελλάδα η "Ισλανδία του Αιγαίου";  - Γιατί οι περισσότεροι πολιτικοί είναι ορθολογικά οπορτουνιστές; - Γιατί σπανίζουν οι προοδευτικοί μεταρρυθμιστές πολιτικοί; - Γιατί οι Έλληνες φαίνεται να αποστρέφονται την οικονομία της αγοράς; - Γιατί η Ελλάδα είναι ένα left-leaning nation; - Πώς μπορεί να γίνει reboot στην οικονομία και τι ρόλο μπορεί να παίξει ο προοδευτικός οικονομικός πραγματισμός; - Γιατί η οικονομική αναρχία στη χώρα μας μπορεί να είναι ενίοτε πιο αποδοτική από την κρατική οργάνωση;https://play.google.com/store/books/details?id=Ua0dAwAAQBAJ