Ρωμαϊκή Ιστορία

Ο διαπρεπής ιστορικός, μεσαιωνολόγος και βυζαντινολόγος Σπυρίδων Λάμπρου, θέλοντας να καλύψει το κενό περί ρωμαϊκής ιστορίας, επιλέγει να
μεταφράσει στα ελληνικά, το έργο του γνωστού Ιταλού ιστοριογράφου, Φρανσίσκο Μπερτολίνι, «Ρωμαϊκή Ιστορία». Η εξιστόρηση εκτείνεται από τους αρχαιότατους χρόνους μέχρι και την κατάλυση της δυτικής αυτοκρατορίας, ενώ η συγγραφή του συλλεκτικού αυτού έργου τοποθετείται ανάμεσα στην αυστηρή επιστημονική έρευνα και το δημώδες ανάγνωσμα, καλύπτοντας ταυτόχρονα τις ανάγκες τόσο του ακαδημαϊκού κοινού όσο και κάθε φιλίστορα αναγνώστη, με τις αναγκαίες προσθήκες και βελτιώσεις από πλευράς μεταφραστή. Το έργο αναφέρεται μεταξύ άλλων, στα πρώτα φύλα της Ιταλίας, στο Λάτιο όπου και κτίστηκε η πόλη της Ρώμης, στον μύθο του Ρωμύλου, στην Ρώμη την περίοδο των υπάτων, στους Οράτιους νόμους, στην στρατηγία, στο όργανο της συγκλήτου, στην κοσμοκρατορία της Ρώμης αλλά και στους εμφύλιους πολέμους που συντάραξαν τα θεμέλια της παντοδύναμης αυτοκρατορίας.Cover artCover art