Μελέται

Ο Ίων Δραγούμης (λογοτεχνικό ψευδώνυμο Ίδας) υπήρξε διπλωμάτης, πολιτικός και λογοτέχνης. Οργανωτής των ελληνικών κοινοτήτων κατά την διάρκεια του Μακεδονικού Αγώνα, υποστήριξε με ζήλο την «ένωση της
φυλής», δηλαδή την συγκρότηση ενός μεγάλου ελληνικού κράτους που θα συμπεριελάμβανε όλο το έθνος. Θερμός οπαδός του δημοτικισμού, ο Δραγούμης «[…] στάθηκε πλάι στον Νουμά, στήριγμά του ακριβό, σωστά δέκα χρόνια, από τα 1905, που πρωτοφάνηκε στις στήλες του με την μελέτη του Στην Πόλη, ίσαμε τα 1915 που έβγαλε δικό του, καθαρά πολιτικό περιοδικό, την Πολιτική Επιθεώρηση.» (Δ.Π. Ταγκόπουλος) Μία περίληψη της σκορπισμένης του εργασίας στον Νουμά, είναι το έργο Μελέται. Τα θέματα αν και διαφορετικά, έχουν πάντοτε την ίδια αφετηρία αλλά και το ίδιο τέρμα: την εθνικιστική του ιδεολογία. Χαρακτηριστικό είναι το απόσπασμα του έργου που ακολουθεί, για το πως αντιλαμβάνεται την αρχαιοπληξία. «Είναι σκληρή η ιδέα πως χάνεται η Πόλη, αλλά δε με ταράζουν βυζαντινά όνειρα τόσο, όσο η γνώση πως είτε έχουμε είτε δεν έχουμε την Πόλη, είμαστε μέτριοι, ψόφιοι, κακομοιριασμένοι, κοιμισμένοι και μέτριοι, μέτριοι. Οι λέξεις «Να πάρουμε την Πόλη», είναι σύμβολο, που δεν σημαίνει «Να ξαναφτειάσουμε τη βυζαντινή αυτοκρατορία», αλλά «Να είμαστε δυνατοί.» 
https://play.google.com/store/books/details/%CE%8A%CF%89%CE%BD_%CE%94%CF%81%CE%B1%CE%B3%CE%BF%CF%8D%CE%BC%CE%B7%CF%82_%CE%9C%CE%B5%CE%BB%CE%AD%CF%84%CE%B1%CE%B9?id=GvhdAwAAQBAJ