Αίγινα: Καποδιστριακά Κτήρια

Η Ιστορία δεν είναι ένα μάθημα που έχει μόνο χρονολογίες που πρέπει να αποστηθίσουμε αλλά κάθε μέρα την μελετάμε.

Στην εποχή μας έχουμε τις νέες τεχνολογίες να μας βοηθούν στον χώρο της εκπαίδευσης και αξιοποιούμε στη διδακτική πράξη τις δυνατότητες που μας παρέχουν:
• διασύνδεση της πληροφορίας,
• πολλαπλή αναπαράσταση της πληροφορίας,
• δημιουργία περιβάλλοντος διερευνητικού, ομαδοσυνεργατικού, κ.ά
Οι νέες τεχνολογίες, πέραν του ότι εξασφαλίζουν εύκολη πρόσβαση σε πρωτογενείς και δευτερογενείς πηγές, δίνουν τη δυνατότητα, με κατάλληλες προσομοιώσεις, βιντεοταινίες, ηχητικά ντοκουμέντα κτλ. να αποκτήσουν οι μαθητές ένα είδος βιώματος, για κοινωνικοϊστορικές καταστάσεις που δεν έζησαν, και να κατανοήσουν καλύτερα ιστορικούς όρους και έννοιες που θεωρούνται απαραίτητες για τον ιστορικό τους εγγραμματισμό. Ακόμη, διευκολύνουν τους εκπαιδευτικούς στην καλύτερη διεξαγωγή του μαθήματος, θέτοντας στη διάθεσή τους πλούσιο και πρωτότυπο εποπτικό υλικό που συμπληρώνει το υλικό των σχολικών εγχειριδίων. Τα τελευταία, μάλιστα, χρόνια που το ενδιαφέρον της ιστορικής εκπαίδευσης έχει επεκταθεί στην Τοπική Ιστορία και τη χρήση των ιστορικών πηγών, η συμβολή των Τ.Π.Ε. προς αυτή την κατεύθυνση είναι καθοριστική.
Στα πλαίσια ενός πολιτιστικού προγράμματος ασχοληθήκαμε με τα ιστορικά κτήρια του κέντρου της Αίγινας, στα οποία διαδραματίσθηκαν σημαντικά γεγονότα ιδίως την περίοδο της διακυβέρνησης του Καποδίστρια.
Δημιουργήθηκε από τους μαθητές του Γυμνασίου Μεσαγρού  Αίγινας
Αίγινα: Καποδιστριακά Κτήρια - screenshotΑίγινα: Καποδιστριακά Κτήρια - screenshotΑίγινα: Καποδιστριακά Κτήρια - screenshotΑίγινα: Καποδιστριακά Κτήρια - screenshot
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.automon.region.aigina