Ρωμαίων Πολιτεία

Ο καθηγητής της λατινικής φιλολογίας στο Πανεπιστήμιο της Αθήνας, Σπυρίδων Βάσης, είναι ο συγγραφέας του έργου Ρωμαίων Πολιτεία.

Πιστεύοντας ακράδαντα ότι ένα από τα συστατικά στοιχεία μίας ολοκληρωμένης και ορθής εκπαίδευσης είναι η γνώση της ρωμαϊκής ιστορίας, ο Βάσης ασχολήθηκε στο συγγραφικό και επιστημονικό του έργο με την ιστορία των Ρωμαίων, το ρωμαϊκό πολίτευμα - χάρη στο οποίο η Ρώμη μεγαλούργησε - την αρχαιολογία αλλά και την λατινική γραμματική. Το έργο του συμπλήρωσαν ερμηνευτικές παρατηρήσεις σε έργα κορυφαίων Λατίνων δημιουργών όπως έργα των Κικέρωνα, Βιργίλιου, Οράτιου και άλλων.

https://play.google.com/store/books/details?id=Y6E8AwAAQBAJ