Ιστορία της Φραγκοκρατίας

Ιστορία της Φραγκοκρατίας εν Ελλάδι (1204-1566)
Το ιστορικό έργο του Ουίλλιαμ Μίλλερ γραμμένο πριν έναν αιώνα,
αποτελεί μέχρι σήμερα ένα πλήρες και ακριβές επιστημονικό έργο για την άγνωστη περίοδο της φραγκοκρατίας στην Ελλάδα.
Την μετάφραση στα ελληνικά έχει κάνει ο Σπυρίδων Λάμπρος, ο διαπρεπής ιστορικός, μεσαιωνολόγος και βυζαντινολόγος. Η μεσαιωνική Ελλάδα των Βουργουνδών, των Φλαμανδών και των Λομβαρδών ευπατρίδων, των Γερμανών ιπποτών, των Φλωρεντίνων τραπεζιτών αλλά και των Ελλήνων αρχόντων και δουλοπάροικων ζωντανεύει μέσα από τις σελίδες τού πραγματικά θαυμάσιου όσο και μοναδικού αυτού έργου.
Ο Μίλλερ συλλέγει το υλικό του διερευνώντας σε ελληνική, ιταλική, ισπανική, γερμανική, γαλλική, αγγλική και λατινική βιβλιογραφία, συνεπικουρούμενος από τα αρχεία Ρώμης και Βενετίας. Μα δεν αρκείται στις γραπτές πηγές. Ταξιδεύει στα κυριότερα μεσαιωνικά κάστρα της Ελλάδας, προσπαθεί να αντλήσει την απαραίτητη εμπειρία για να δώσει ζωή στους
χαρακτήρες του έργου του, στις σκέψεις και τις πράξεις τους. Η ιστορική συγγραφή για τον Μίλλερ έχει ως πρωταγωνιστές της, ανθρώπους που βίωσαν πάθη όμοια με τους σημερινούς ανθρώπους. Δεν μπορεί να είναι ψυχρή και μουσειακή καταγραφή γεγονότων μιας περιόδου διακοσίων πενήντα χρόνων, αλλά αντιθέτως, οφείλει να αποτελέσει το ιστορικό ζωντάνεμα της ηγεμονίας της Αχαΐας, του δουκάτου των Αθηνών, του δεσποτάτου της Ηπείρου και των άλλων κυρίαρχων κέντρων της φραγκοκρατούμενης Ελλάδας.