Δικλίδα Ασφαλείας


Η ανθρώπινη ψυχή πληγώνεται ανεπανόρθωτα όταν βιώνει τον πόνο και τη βία.
Κι όταν η πληγή γίνεται στην παιδική ηλικία η επούλωση είναι επώδυνη και δύσκολη. Κάποιες φορές είναι ακόμα και αδύνατη. Η εξέλιξη αλλά και η ολοκλήρωση της προσωπικότητας εξαρτάται μερικές φορές από την ίδια την αντίδραση της πληγωμένης ψυχής…
Δικλίδα Ασφαλείας, Δάφνη Χασούρου και Νικόλας Στασινός
Δικλίδα Ασφαλείας, Συλλογικό - screenshotΔικλίδα Ασφαλείας, Συλλογικό - screenshotΔικλίδα Ασφαλείας, Συλλογικό - screenshotΔικλίδα Ασφαλείας, Συλλογικό - screenshotΔικλίδα Ασφαλείας, Συλλογικό - screenshot
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.automon.tobiblionet.sul.da