Βίβλος (Nestle-Aland 26η)

Βίβλος, Ελληνική έκδοση της Καινής Διαθήκης.
Nestle-Aland 26η έκδοση.
Στίχος αριθμοί βρίσκονται στη δεξιά πλευρά της οθόνης.
Το χρώμα των αριθμών στίχος είναι λίγο πιο φωτεινή από το κείμενο στίχο.


Η εφαρμογή περιλαμβάνει:
- Ημερήσια και νυχτερινή λειτουργία για την ανάγνωση
- Ρυθμίστε το μέγεθος του κειμένου
- Στίχους αγαπημένων
- Επιλέξτε το αγαπημένο στίχους με ιδιαίτερο χρώμα και να προσθέσετε τις σημειώσεις
- Προβολή των δεικτών των χρηστών και τα αγαπημένα σας.
Το μέγεθος την εγκατάσταση της εφαρμογής είναι 1.2 MB
Βίβλος (Nestle-Aland 26η) - screenshotΒίβλος (Nestle-Aland 26η) - screenshotΒίβλος (Nestle-Aland 26η) - screenshotΒίβλος (Nestle-Aland 26η) - screenshot


https://play.google.com/store/apps/details?id=com.solvus_lab.android.BibleGR_na26