Εσωτερικός μετανάστης στο Εξωτερικό

Η οικογένεια αποτελεί για το παιδί έναν από τους σημαντικότερους σταθμούς στη ζωή του.
Δεν ισχύει όμως αυτό για όλα τα παιδιά και για όλες τις οικογένειες. Πολλοί παράγοντες και κυρίως τρίτα πρόσωπα παίζουν συνήθως καθοριστικό ρόλο στην εξέλιξη της ζωής των παιδιών, και μόνο όταν αυτά έχουν τα κατάλληλα εφόδια ή απλώς καμιά φορά σταθούν τυχερά μπορούν να αντεπεξέλθουν στη ζωή…
Εσωτερικός μετανάστης στο Εξωτερικό, Άννα Δεληγιάννη - Τσιουλπά
Εσωτερικός μεταν…, Άννα Δ.-Τσ. - screenshot Εσωτερικός μεταν…, Άννα Δ.-Τσ. - screenshotΕσωτερικός μεταν…, Άννα Δ.-Τσ. - screenshotΕσωτερικός μεταν…, Άννα Δ.-Τσ. - screenshotΕσωτερικός μεταν…, Άννα Δ.-Τσ. - screenshot
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.automon.tobiblionet.del.tsi.ann.emse