Χαιρετισμοί της Θεοτόκου

Χαιρετισμοί της Θεοτόκου - Ακάθιστος Ύμνος - Akathist Hymn
Σε αρχαία Ελληνικά , σε νεοελληνικά, Αγγλικά

Χαιρετισμοί της Θεοτόκου - screenshotΧαιρετισμοί της Θεοτόκου - screenshotΧαιρετισμοί της Θεοτόκου - screenshotΧαιρετισμοί της Θεοτόκου - screenshot
https://play.google.com/store/apps/details?id=appinventor.ai_k_skamagas.XAIPETICMOI