Ορθόδοξο Συναξάρι


Ορθόδοξο Συναξάρι (εορτολόγιο), Βίους Αγίων, Ψαλτήρι, Ημερομηνίες Αναστάσεως, Αργίες και Προσευχές.
Υπάρχει και ηχητικό υλικό (απολυτίκια, ψαλτήρι).

Μπορείτε να αναφέρετε τυχόν λάθη μέσω της εφαρμογής ώστε να βοηθήσετε στην βελτίωση της.
Η εφαρμογή θα αναβαθμίζεται καθημερινά με νέες εικόνες και δεδομένα.
Για να γνωρίζετε τα δεδομένα των εγγραφών αναβαθμίζονται μέσω της εφαρμογής, ενώ η εφαρμογή μέσω του play store. Πως; Πατήστε Μενου-Βοήθεια για να δείτε τις λειτουργίες από τα κουμπιά. Η εφαρμογή όταν κατέβει, δεν περιέχει εικόνες και απολυτίκια, τα οποία τα κατεβάζετε δωρεάν μέσα από την εφαρμογή.
Ορθόδοξο Συναξάρι - screenshotΟρθόδοξο Συναξάρι - screenshotΟρθόδοξο Συναξάρι - screenshotΟρθόδοξο Συναξάρι - screenshotΟρθόδοξο Συναξάρι - screenshotΟρθόδοξο Συναξάρι - screenshotΟρθόδοξο Συναξάρι - screenshot
https://play.google.com/store/apps/details?id=gr.vioiagion.apk