ΓΥΜΝΑΣΙΟ / Λεξικό Γαλλοελληνικό & Ελληνογαλλικό

Το ηλεκτρονικό Γαλλοελληνικό/Ελληνογαλλικό λεξικό των Εκδόσεων
Πελεκάνος αποτελεί το πλήρες λεξικογραφικό βοήθημα εγνωσμένης επιστημονικότητας, που συγκεντρώνει όλες τις απαραίτητες πληροφορίες για τον μαθητή και τον εκπαιδευτικό. Περιλαμβάνει μεγάλο αριθμό λημμάτων, χιλιάδες παραδειγματικές φράσεις, το μέρος του λόγου καθώς και πλήθος ιδιωματικών φράσεων (ελληνικής και γαλλικής).

https://play.google.com/store/books/details?id=7N0CBAAAQBAJ