ΔΗΜΟΤΙΚΟ / Σύγχρονο Λεξικό της Νεοελληνικής Γλώσσας

Το Ορθογραφικό και Ερμηνευτικό Σύγχρονο Λεξικό της Νέας Ελληνικής Γλώσσας
των Εκδόσεων Πελεκάνος, καρπός πολυετούς επιστημονικής προσπάθειας, περιλαμβάνει πλήρες λημματολόγιο και σημασιολογική ανάλυση κάθε λήμματος, διευκολύνοντας το έργο μαθητή και εκπαιδευτικού με τρόπο σύντομο και απλό. Περιλαμβάνει μεγάλο αριθμό λημμάτων, το μέρος του λόγου και πλήθος παραδειγματικών φράσεων.


https://play.google.com/store/books/details?id=Od8CBAAAQBAJ