Ο Τίποτας

Όχι πολύ μακριά από την πραγματικότητα και όχι πολύ μακριά από το σήμερα, ο ‘Τίποτας’ του πονεμένου χτες έρχεται να απλώσει την ιστορία και τα αισθήματά του μπροστά σε όλους χαμηλώνοντας τα μάτια κι έχοντας επίγνωση της αδυναμίας του.
Ανήμπορος από τις περιστάσεις παραδίνεται στην ειμαρμένη καρτερώντας υπομονετικά να δει την οικογένειά του ενωμένη κι ευτυχισμένη κάτω από την ίδια στέγη…

Ο Τίποτας, Αντιγόνη Σώρρου
Ο Τίποτας, Αντιγόνη Σώρρου - screenshotΟ Τίποτας, Αντιγόνη Σώρρου - screenshotΟ Τίποτας, Αντιγόνη Σώρρου - screenshotΟ Τίποτας, Αντιγόνη Σώρρου - screenshotΟ Τίποτας, Αντιγόνη Σώρρου - screenshotΟ Τίποτας, Αντιγόνη Σώρρου - screenshotΟ Τίποτας, Αντιγόνη Σώρρου - screenshot
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.automon.tobiblionet.swr.ant.ot