Ημερολόγιο Εγκυμοσύνης

Ελληνικό εγχειρίδιο για την εγκυμοσύνη. Σας ενημερώνει για την εξέλιξη της εγκυμοσύνης σας κάθε εβδομάδα της κύησης. Το εγχειρίδιο αυτό δημιουργήθηκε με αγάπη για τις μέλλουσες μητέρες και τους μέλλοντες πατέρες!

Τι περιλαμβάνει:
Ηλικία εμβρύου: Ενημέρωση για την ηλικία του εμβρύου για κάθε εβδομάδα της κύησης.
Μέγεθος εμβρύου: Ενημέρωση για το μέγεθος που έχει το έμβρυο κάθε εβδομάδα κύησης.
Ανάπτυξη εμβρύου: Εβδομαδιαία ενημέρωση και πληροφορίες για το πώς αναπτύσσεται το έμβρυο.
Πως αλλάζει η ζωή σας: Ενημέρωση για το πώς αλλάζει το σώμα σας και η ζωή σας και πολύτιμες συμβουλές για τη μέλλουσα μητέρα και των μέλλοντα πατέρα.
Συμβουλές για την μητέρα: Σημαντικές συμβουλές για την μέλλουσα μητέρα για κάθε εβδομάδα.
Συμβουλές για τον πατέρα: Σημαντικές συμβουλές για τον μέλλοντα πατέρα για κάθε εβδομάδα.
Ημερολόγιο Εγκυμοσύνης - screenshotΗμερολόγιο Εγκυμοσύνης - screenshotΗμερολόγιο Εγκυμοσύνης - screenshot
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.iStep.android.pregnancy