Αρχαία Ελληνική Γλώσσα

Το σχολικό βοήθημα της Αρχαίας Ελληνικής Γλώσσας των εκδόσεων Πελεκάνος περιλαμβάνει στις σελίδες του: α) μετάφραση των αρχαίων πρωτοτύπων κειμένων που διδάσκονται στη σχολική τάξη, β) σχολιασμό των παραθεμάτων και παράλληλων χωρίων των Ενοτήτων του σχολικού βιβλίου
καθώς και γ) τις απαντήσεις του συνόλου των ασκήσεων του σχολικού εγχειριδίου. Σκοπός της συγγραφής του σχολικού βοηθήματος η κάλυψη των εκπαιδευτικών αναγκών του μαθητή-μελετητή της αρχαίας ελληνικής γλώσσας.


https://play.google.com/store/books/details?id=CWBxBAAAQBAJ