Δ Δημοτικού Μαθηματικά

Ύλη από τα 14 πρώτα κεφάλαια του σχολικού βιβλίου των Μαθηματικών της Δ Δημοτικού. Είναι τα κεφάλαια 1 – 7 (ενότητα 1) και τα κεφάλαια 8 – 14 (ενότητα 2) της Α περιόδου.
Οι 200 και πλέον ασκήσεις που υπάρχουν ανά ενότητα είναι δομημένες σε τεστ των 18 ασκήσεων.
Οι ασκήσεις είναι της μορφής, προτάσεων Σωστό – Λάθος, πολλαπλής επιλογής, συμπλήρωσης κενού. Ο αλγόριθμος που υποστηρίζει την εφαρμογή εξασφαλίζει την διενέργεια πολλών διαφορετικών τεστ, ιδανικά για επανάληψη, στις αντίστοιχες ενότητες. Πρακτικά, ποτέ δύο τεστ δεν θα είναι ίδια αφού δημιουργούνται, χωρίς υπερβολή, εκατομμύρια συνδυασμοί ασκήσεων.
Οι ασκήσεις είναι πρότυπες, παρόμοιες με αυτές του σχολικού βιβλίου και αναπτύχθηκαν λαμβάνοντας υπ΄ όψιν τα αναλυτικά προγράμματα και το βιβλίο του δασκάλου. Καταβλήθηκε προσπάθεια, οι ασκήσεις να είναι τέτοιες ώστε ο μαθητής να μη χρειάζεται μολύβι και χαρτί για να απαντήσει. Σε ορισμένες βέβαια περιπτώσεις αυτό είναι δύσκολο.
Δ Δημοτικού Μαθηματικά 1 - screenshotΔ Δημοτικού Μαθηματικά 1 - screenshotΔ Δημοτικού Μαθηματικά 1 - screenshotΔ Δημοτικού Μαθηματικά 1 - screenshotΔ Δημοτικού Μαθηματικά 1 - screenshotΔ Δημοτικού Μαθηματικά 1 - screenshotΔ Δημοτικού Μαθηματικά 1 - screenshot


https://play.google.com/store/apps/details?id=ddhmotikoumath1.supermath.student