Κωνσταντίνος Παλαιολόγος Άλωσις

Κωνσταντίνος Παλαιολόγος και η πολιορκία και Άλωσις της Κωνσταντινουπόλεως υπό των Τούρκων. Η άλωση της Κωνσταντινουπόλεως υπό των Τούρκων τον Μάιο του 1453 είναι ένα από τα μεγαλύτερα ιστορικά γεγονότα της παγκόσμιας ιστορίας και άσκησε τεράστια επίδραση στις τύχες ολόκληρης της Ευρώπης. Με την άλωση αυτή, οι Τούρκοι απέκτησαν
καθολική ηγεμονία στην Ανατολή για πολλούς αιώνες. Το γεγονός αυτό σήμανε την έσχατη καταστροφή της ελληνικής φυλής και μετέβαλε οριστικά τον ρου της ιστορίας. Κατά την πολιορκία της Κωνσταντινουπόλεως αναδείχθηκε η μεγαλοφυία του νεαρού σουλτάνου Μωάμεθ (ηλικίας μόλις είκοσι δύο ετών) και το γενναίο στρατιωτικό φρόνημα του εκστρατευτικού του σώματος. Αλλά η άλωση θα μείνει στη μνήμη της ευγενικής ελληνικής φυλής αθάνατη χρονολογία, λόγω του ενδόξου θανάτου του τελευταίου αυτοκράτορος του Βυζαντίου, Κωνσταντίνου Παλαιολόγου, που έπεσε ηρωικά κοντά στο ρήγμα της πύλης του Αγίου Ρωμανού το πρωινό της 29ης Μαΐου 1453.

https://play.google.com/store/books/details?id=S8umBAAAQBAJ