Θεία Λειτουργία

Ανάλυση και ερμηνεία της Θείας Λειτουργίας - Ήχος και κείμενο (αρχαίο και μετάφραση στη Νεοελληνική)

Σε περίπτωση που κόβονται τα γράμματα πρέπει να ρυθμιστεί η γραμματοσειρά από το κινητό ή το tablet στο μικρό μέγεθος.
Θεία Λειτουργία - screenshotΘεία Λειτουργία - screenshotΘεία Λειτουργία - screenshotΘεία Λειτουργία - screenshotΘεία Λειτουργία - screenshotΘεία Λειτουργία - screenshotΘεία Λειτουργία - screenshotΘεία Λειτουργία - screenshot


https://play.google.com/store/apps/details?id=appinventor.ai_k_skamagas.Leitourgia