Η ΚΑΙΝΗ ΔΙΑΘΗΚΗ

Η Καινή Διαθήκη σύμφωνη με το Πατριαρχικό Κείμενο του 1904.
Επιλογή θεμάτων, Επιλογή γραμματοσειρών, Επιλογή μεγέθους γραμματοσειράς, Επιλογή κεφαλαίων από αναδυόμενο μενού ή μέσω πλήκτρων,
Μνήμη τελευταίου επισκεψαμένου κεφαλαίου για κάθε βιβλίο, Αποθήκευση ρυθμίσεων, Χωρίς διαφημίσεις, Με την αποθήκευση ρυθμίσεων, αποθηκεύετε και τα τελευταία κεφάλαια τα οποία ανοίξατε, για όλα τα βιβλία της Καινής Διαθήκης.
Η ΚΑΙΝΗ ΔΙΑΘΗΚΗ - screenshotΗ ΚΑΙΝΗ ΔΙΑΘΗΚΗ - screenshotΗ ΚΑΙΝΗ ΔΙΑΘΗΚΗ - screenshotΗ ΚΑΙΝΗ ΔΙΑΘΗΚΗ - screenshotΗ ΚΑΙΝΗ ΔΙΑΘΗΚΗ - screenshotΗ ΚΑΙΝΗ ΔΙΑΘΗΚΗ - screenshot


https://play.google.com/store/apps/details?id=gr.psaltiki.nt