ΠΩΣ ΝΑ ΖΗΣΕΤΕ 150 ΧΡΟΝΙΑ

ΠΩΣ ΝΑ ΖΗΣΕΤΕ 150 ΧΡΟΝΙΑ, Λίγα λόγια για το βιβλίο: Τα ερωτήματα: πώς να ζήσω περισσότερο και να είμαι υγιής, πώς μπορώ να αποφύγω την αρρώστια, να αυξήσω τη ζωτικότητά μου, να ξεπεράσω το στρες, βρίσκουν απαντήσεις που μπορούν να εφαρμοστούν αποτελεσματικά στην
καθημερινή ζωή. Ποια είναι η πραγματική αιτία των ασθενειών; Πώς μπορούμε να ζήσουμε περισσότερο και σε πλήρη υγεία; Ποιες είναι οι τροφές που μας κάνουν καλό; Πώς μπορούμε να αποφύγουμε την αρρώστια βελτιώνοντας την υγεία μας; Πώς μπορούμε να αξιοποιήσουμε στο μέγιστο το δυναμικό του ανθρώπινου σώματος;

https://play.google.com/store/books/details/Dr_%CE%94%CE%B7%CE%BC%CE%AE%CF%84%CF%81%CE%B7%CF%82_%CE%A4%CF%83%CE%BF%CF%85%CE%BA%CE%B1%CE%BB%CE%AC%CF%82_%CE%A0%CE%A9%CE%A3_%CE%9D%CE%91_%CE%96%CE%97%CE%A3%CE%95%CE%A4%CE%95_150_%CE%A7%CE%A1%CE%9F%CE%9D%CE%99%CE%91?id=IcJqBAAAQBAJ