Ελληνικές Παροιμίες, Γ.Φράγκας

Με κέντρο αναφοράς τις ελληνικές παροιμίες, γίνεται μία προσπάθεια να αντιστοιχισθούν με αγγλικές, γαλλικές, γερμανικές, ιταλικές και ισπανικές, εστιάζοντας στις ιδιαίτερες εικόνες, έννοιες και λέξεις που χρησιμοποιεί ο κάθε λαός.
Παραλείφθηκε δηλαδή σκόπιμα κάθε ξενόγλωσση παροιμία που η εκφορά της είναι πανομοιότυπη με
την αντίστοιχη ελληνική. Με άλλα λόγια, δεν πρόκειται για ένα απλώς μεταφραστικό εγχείρημα.
Πρόκειται για μία συγκριτική ταξινόμηση περίπου 3200 παροιμιών…
Ελληνικές Παροιμίες, Γ.Φράγκας - screenshotΕλληνικές Παροιμίες, Γ.Φράγκας - screenshotΕλληνικές Παροιμίες, Γ.Φράγκας - screenshotΕλληνικές Παροιμίες, Γ.Φράγκας - screenshotΕλληνικές Παροιμίες, Γ.Φράγκας - screenshot


https://play.google.com/store/apps/details?id=com.automon.saita.fra.giw.ep