Ορθόδοξες Προσευχές

Συλλογή από διάφορες προσευχές της Ορθόδοξης Εκκλησίας

Ορθόδοξες Προσευχές - screenshotΟρθόδοξες Προσευχές - screenshot
https://play.google.com/store/apps/details?id=foulidis.eu.proseuxes