Λεξικό Εννοιών

Ζούμε σε μια εποχή με αυξημένες απαιτήσεις και ανάγκες, σε μια εποχή που δημιουργεί συνεχώς ερωτήματα, απορίες, εξαιτίας του πλήθους των ερεθισμάτων και των πληροφοριών, σε μια εποχή με γοργούς και συχνά εξοντωτικούς ρυθμούς εξέλιξης. […] Με αυτά τα δεδομένα είναι φυσικό και αναγκαίο να έχουν αυξηθεί και οι απαιτήσεις της σχολικής ζωής. Ένας μαθητής καλείται να προβληματιστεί σε πολύ περισσότερα πράγματα από ό,τι στο παρελθόν, να διαπραγματευτεί, με επιτυχία, συχνά ένα πλήθος εννοιών και προβλημάτων. Στα πλαίσια αυτά ένα λεξικό βασικών εννοιών έρχεται να σταθεί ως χρήσιμο και πολύτιμο σχολικό «εργαλείο» με απώτερο σκοπό να συμβάλλει στη
διεύρυνση των γνώσεων και των πληροφοριών του μαθητή, αλλά και του δασκάλου που και αυτός αντιμετωπίζει, κατά τη διάρκεια της εκπαιδευτικής διαδικασίας, ολοένα και περισσότερες δυσκολίες. Έχοντας κατά νου όλα αυτά, προσπάθησα να ανταποκριθώ με όσο το δυνατό περισσότερη υπευθυνότητα και συστηματικότητα. Έτσι ορισμοί, ετυμολογικές αναλύσεις, μορφές (είδη) συνυπάρχουν με τα αίτια, συνέπειες, ερωτήματα, προβλήματα που θέτει η κάθε μια από τις βασικές έννοιες που επιλέχθηκαν. Ταυτόχρονα, αποσπάσματα από βιβλία ή από άρθρα στον τύπο, ημερήσιο και περιοδικό, διακεκριμένων στοχαστών, ρητά, γνωμικά, ιστορικές αναδρομές συμπληρώνουν τις περισσότερο «απαιτητικές» από τις χρησιμοποιούμενες έννοιες. Έτσι, συχνά, η ανάλυση μιας έννοιας ξεφεύγει από τα, εκ των πραγμάτων, στενά πλαίσια ενός λεξικού. […] (Από τον Πρόλογο της Έκδοσης)https://play.google.com/store/books/details?id=N92mBAAAQBAJ