Κώδικας Ποινικής Δικονομίας

Ο Κώδικας Ποινικής Δικονομίας της Ελλάδος τώρα στο κινητό σας τηλέφωνο.
Εύχρηστο menu πλοήγησης και κατηγοριοποίηση των άρθρων για ευκολία χρήσης.
Ιδανικό για άτομα τα οποία ασχολούνται με τις Ποινικές Διαδικασίες.
Πάντα να κάνετε update την εφαρμογή για να μην χάνετε τυχών νέες ενημερώσεις.
Σε καμία περίπτωση δεν υποκαθιστά την έντυπη έκδοση. Έχουν ενσωματωθεί οι τροποποιητικές
διατάξεις των:
Π.Δ. 258/1986, Ν. 1649/1986, Ν. 1653/1986, Ν. 1738/1987, Ν. 1756/1988, Ν. 1805/1988, Ν. 1868/1989, Ν. 1897/1990, Ν. 1941/1991, Ν. 2145/1993, Ν. 2168/1993, Ν. 2172/1993, Ν. 2207/1994, Ν. 2298/1995, Ν. 2331/1995, Ν. 2408/1996, Ν. 2479/1997, Ν. 2521/1997, Ν. 2721/1999, Ν. 2776/1999, Ν. 2854/2000, Ν. 2865/2000, Ν. 2915/2001, Ν. 2928/2001, Ν. 2943/2001, Ν. 3060/2002, Ν. 3090/2002, Ν. 3160/2003, Ν. 3189/2003, Ν. 3226/2004, Ν. 3251/2004, Ν. 3346/2005, Ν. 3472/2006, Ν. 3500/2006, Ν. 3625/2007, Ν. 3659/2008, Ν. 3674/2008, Ν. 3727/2008, Ν. 3772/2009, Ν. 3783/2009, Ν. 3811/2009, Ν. 3849/2010, Ν. 3860/2010, Ν. 3875/2010, Ν. 3904/2010, Υ.Α. 12387/2010 (ΦΕΚ Β 1991), Ν. 3994/2011, Ν. 4055/2012, Ν. 4139/2013, Ν. 4198/2013, Ν. 4205/2013, Ν. 4236/2014, Ν. 4251/2014, Ν. 4254/2014, Ν. 4264/2014, Ν. 4267/2014, N. 4274/2014, Ν. 4322/2015.
  Κώδικας Ποινικής Δικονομίας - στιγμιότυπο οθόνης   Κώδικας Ποινικής Δικονομίας - στιγμιότυπο οθόνης   Κώδικας Ποινικής Δικονομίας - στιγμιότυπο οθόνης   Κώδικας Ποινικής Δικονομίας - στιγμιότυπο οθόνηςhttps://play.google.com/store/apps/details?id=com.bogias.dikonomia