Άκουσε με Κύριε

Αυτό τό βιβλίο δέν είναι μιά μεταφραστική προσέγγιση τών ψαλμών ούτε ερμηνευτική. Πολύ δέ περισσότερο δέν είναι μιά φιλολογική εργασία ή μιά διανοητική έκφραση τής φαντασίας καί της σκέψης.
Είναι προσευχές εμπνευσμένες από τό Λόγο τού Θεού, το Ψαλτήρι, γιά να αγγίζουν τίς σύγχρονες ανάγκες τών ανθρώπων.
Τίς ανάγκες αυτές τίς άκουσα στην εξομολόγηση, στή συζήτηση, στην παράκληση τών ανθρώπων να προσευχηθώ για τα προβλήματα τους. Τίς είδα την αναζήτηση της ψυχής να βρεί λόγους και εκφράσεις γιά μιά πιό ειδική, προσωπική προσευχή.
Τίς βίωσα μέσα στον εναγώνιο βλέμμα τών πονεμένων ανθρώπων
και στην σιωπηλή κραυγή τους: «πάτερ, μπορείτε νά μού γράψετέ δύο λόγια προσευχής γιά το προβλημά μού;».
Εύχομαι, με τή βοήθεια τού Θεού, το βιβλίο αυτό να γίνει σεμνό βοήθημα στόν πόνο και στην αναζήτηση της επικοινωνίας μας με τον Θεό. Εύχομαι να γίνει κατάλληλο βοήθημα γιά όλους. Μικρούς καί μεγάλους. Καλούς και αμαρτωλούς.
  Άκουσε με Κύριε - στιγμιότυπο οθόνης   Άκουσε με Κύριε - στιγμιότυπο οθόνης   Άκουσε με Κύριε - στιγμιότυπο οθόνης   Άκουσε με Κύριε - στιγμιότυπο οθόνης   Άκουσε με Κύριε - στιγμιότυπο οθόνης   Άκουσε με Κύριε - στιγμιότυπο οθόνηςhttps://play.google.com/store/apps/details?id=com.galilea.gr.info_amk_1o