Το Σύνταγμα της Ελλάδας

Το Σύνταγμα της Ελλάδας, όπως αναθεωρήθηκε με το Ψήφισμα της 27 Μαΐου 2008 της Η’ Αναθεωρητικής Βουλής των Ελλήνων. Η εφαρμογή προσφέρει δυνατότητα αναζήτησης

  Το Σύνταγμα της Ελλάδας - στιγμιότυπο οθόνης   Το Σύνταγμα της Ελλάδας - στιγμιότυπο οθόνης   Το Σύνταγμα της Ελλάδας - στιγμιότυπο οθόνης   Το Σύνταγμα της Ελλάδας - στιγμιότυπο οθόνηςhttps://play.google.com/store/apps/details?id=com.mobincube.android.sc_3S6J3N